CÁCH THỨC ĐỔI MÁY

Bảng Giá Máy Cũ

Model Bộ nhớ Samsung hỗ trợ Loại 1 Loại 2 Loại 3 Loại 4 Loại 5
Galaxy Note 20 Ultra 5G_512G 512 4,000,000 15,200,000 13,250,000 8,480,000 6,480,000 4,810,000
Galaxy Note 20 Ultra 5G_256G 256 4,000,000 14,730,000 12,350,000 8,010,000 6,230,000 4,720,000
Galaxy Note 20 Ultra_512G 512 4,000,000 15,000,000 13,250,000 8,480,000 6,480,000 4,810,000
Galaxy Note 20 Ultra_256G 256 4,000,000 14,530,000 12,350,000 8,010,000 6,230,000 4,720,000
Galaxy Note 20 5G Tất cả 4,000,000 12,250,000 10,600,000 6,360,000 5,210,000 4,490,000
Galaxy Note 20 Tất cả 4,000,000 11,300,000 10,000,000 6,360,000 5,210,000 4,490,000
Galaxy Note 10+_512G 512 4,000,000 11,400,000 9,800,000 8,370,000 6,700,000 4,710,000
Galaxy Note 10+_256G 256 4,000,000 11,400,000 9,600,000 8,100,000 6,370,000 4,710,000
Galaxy Note 10 256 4,000,000 10,000,000 8,300,000 7,540,000 5,900,000 4,620,000
Galaxy Note 10 Lite Tất cả 4,000,000 8,100,000 6,800,000 6,240,000 5,270,000 4,520,000
Galaxy Note 9_512G 512 3,000,000 6,850,000 5,800,000 5,130,000 4,230,000 3,430,000
Galaxy Note 9_128G 128 3,000,000 6,850,000 5,600,000 4,940,000 4,130,000 3,430,000
Galaxy Note 8 Tất cả 3,000,000 5,400,000 4,900,000 4,550,000 3,900,000 3,130,000
Galaxy Note FE Tất cả   1,800,000 1,500,000 1,150,000 380,000 90,000
Galaxy S21 Ultra Tất cả 4,000,000 16,500,000 14,600,000 13,050,000 9,060,000 5,620,000
Galaxy S21 Plus Tất cả 4,000,000 14,200,000 12,440,000 11,100,000 8,030,000 5,360,000
Galaxy S21 Tất cả 4,000,000 13,200,000 11,870,000 10,730,000 7,840,000 5,170,000
Galaxy S20 Ultra Tất cả 4,000,000 12,950,000 10,500,000 9,250,000 7,390,000 5,210,000
Galaxy S20 Plus Tất cả 4,000,000 11,500,000 9,430,000 9,000,000 6,560,000 5,170,000
Galaxy S20 Tất cả 4,000,000 10,600,000 9,000,000 7,990,000 6,040,000 5,100,000
Galaxy S20 FE Tất cả 4,000,000 9,500,000 8,200,000 7,470,000 5,790,000 5,080,000
Galaxy S10 Plus_1TB 1TB 4,000,000 9,000,000 8,200,000 7,090,000 5,710,000 5,070,000
Galaxy S10 Plus_512G 512 4,000,000 8,950,000 8,100,000 6,930,000 5,680,000 5,030,000
Galaxy S10 Plus_128G 128 4,000,000 8,950,000 7,500,000 6,770,000 5,600,000 4,890,000
Galaxy S10_512G 512 4,000,000 7,900,000 6,800,000 6,600,000 5,490,000 4,780,000
Galaxy S10_256G 256 4,000,000 7,700,000 6,360,000 6,290,000 5,400,000 4,730,000
Galaxy S10_128G 128 4,000,000 7,900,000 6,700,000 6,140,000 5,290,000 4,710,000
Galaxy S10 E Tất cả 4,000,000 7,300,000 6,400,000 5,940,000 5,220,000 4,630,000
Galaxy S10 Lite Tất cả 4,000,000 7,460,000 6,855,000 6,305,000 5,300,000 4,550,000
Galaxy S9 Plus Tất cả 3,000,000 6,310,000 5,500,000 4,910,000 4,130,000 3,600,000
Galaxy S9 Tất cả 3,000,000 5,560,000 4,800,000 4,705,000 3,900,000 3,540,000
Galaxy S8 Plus Tất cả 3,000,000 4,810,000 4,510,000 4,210,000 3,760,000 3,350,000
Galaxy S8 Tất cả 3,000,000 4,460,000 4,210,000 4,060,000 3,650,000 3,260,000
Galaxy S7 Tất cả   960,000 810,000 660,000 380,000 100,000
Galaxy S7 Edge Tất cả   1,310,000 1,060,000 855,000 450,000 100,000
Galaxy A8 Tất cả   600,000 440,000 360,000 180,000 50,000
Galaxy A80 Tất cả   1,760,000 1,420,000 1,350,000 770,000 350,000
Galaxy A01 Tất cả   410,000 280,000 190,000 120,000 10,000
Galaxy A01 CORE Tất cả   480,000 380,000 350,000 170,000 100,000
Galaxy A10 Tất cả   560,000 440,000 360,000 180,000 50,000
Galaxy A10s Tất cả   590,000 460,000 370,000 100,000 40,000
Galaxy A11 Tất cả   700,000 620,000 540,000 290,000 110,000
Galaxy A20 Tất cả   700,000 620,000 540,000 290,000 110,000
Galaxy A20s Tất cả   820,000 650,000 600,000 320,000 90,000
Galaxy A21 Tất cả   860,000 660,000 580,000 260,000 100,000
Galaxy A21s Tất cả   920,000 800,000 700,000 400,000 250,000
Galaxy A30_32G Tất cả   1,800,000 1,120,000 880,000 640,000 300,000
Galaxy A30_64G Tất cả   1,860,000 1,170,000 930,000 640,000 310,000
Galaxy A30S Tất cả   2,500,000 1,580,000 1,300,000 650,000 310,000
Galaxy A31 Tất cả   1,430,000 1,190,000 1,100,000 550,000 300,000
Galaxy A70 Tất cả 3,000,000 4,900,000 4,410,000 4,350,000 3,800,000 3,360,000
Galaxy A71 Tất cả 3,000,000 6,700,000 5,660,000 5,080,000 4,000,000 3,520,000
Galaxy A50 Tất cả 3,000,000 4,300,000 4,000,000 3,850,000 3,510,000 3,250,000
Galaxy A50S Tất cả 3,000,000 5,500,000 4,520,000 4,300,000 3,760,000 3,360,000
Galaxy A51 Tất cả 3,000,000 5,900,000 4,900,000 4,510,000 3,900,000 3,420,000
Galaxy A9 2018 Tất cả   2,050,000 1,420,000 1,500,000 810,000 340,000
Galaxy A7 2018 Tất cả   1,150,000 860,000 820,000 510,000 270,000
Galaxy A5 2017 Tất cả   590,000 440,000 370,000 220,000 110,000
Galaxy A7 2017 Tất cả   680,000 540,000 490,000 260,000 130,000
Galaxy A5 2016 Tất cả   300,000 240,000 220,000 140,000 100,000
Galaxy A7 2016 Tất cả   500,000 380,000 350,000 170,000 100,000
Galaxy A8 2016 Tất cả   540,000 380,000 360,000 180,000 100,000
Galaxy A5 Tất cả   300,000 220,000 210,000 130,000 90,000
Galaxy A7 Tất cả   410,000 320,000 280,000 160,000 90,000
Galaxy A6 2018 Tất cả   800,000 650,000 560,000 300,000 110,000
Galaxy A6 Plus 2018 Tất cả   900,000 750,000 650,000 350,000 110,000
Galaxy A8 2018 Tất cả   900,000 700,000 600,000 340,000 140,000
Galaxy A8 Plus2018 Tất cả   1,150,000 900,000 770,000 410,000 210,000
Galaxy J7 Pro Tất cả   600,000 500,000 400,000 220,000 10,000
Galaxy J7Prime Tất cả   600,000 500,000 400,000 200,000 10,000
Galaxy J7 Plus Tất cả   600,000 500,000 450,000 240,000 10,000
Galaxy M20 Tất cả   850,000 510,000 480,000 270,000 10,000
Galaxy M21 Tất cả   1,040,000 830,000 650,000 400,000 10,000
Galaxy M30 Tất cả   710,000 620,000 520,000 300,000 10,000
Galaxy M30S Tất cả   1,400,000 930,000 790,000 490,000 10,000
Galaxy M31 Tất cả   1,500,000 1,050,000 900,000 590,000 10,000
Galaxy M51 Tất cả   4,100,000 3,400,000 2,100,000 1,160,000 400,000
Galaxy M62 Tất cả   5,200,000 4,500,000 2,730,000 1,680,000 500,000
iPhone 6_16G 16   980,000 830,000 650,000 300,000 100,000
iPhone 6_32G 32   1,150,000 970,000 760,000 380,000 110,000
iPhone 6_64G 64   1,150,000 990,000 760,000 400,000 110,000
iPhone 6_128G 128   1,240,000 1,080,000 840,000 460,000 120,000
iPhone 6 Plus_16G 16   1,310,000 1,140,000 890,000 440,000 120,000
iPhone 6 Plus_64G 64   1,400,000 1,210,000 950,000 510,000 140,000
iPhone 6 Plus_128G 128   1,470,000 1,290,000 1,010,000 560,000 140,000
iPhone 6s_64G 64   1,400,000 1,210,000 960,000 580,000 150,000
iPhone 6s_16G 16   1,150,000 990,000 800,000 490,000 120,000
iPhone 6S_128G 128   1,570,000 1,360,000 1,030,000 540,000 150,000
iPhone 6s_32G 32   1,310,000 1,150,000 870,000 540,000 130,000
iPhone 6s Plus_128G 128   2,380,000 2,070,000 1,620,000 690,000 230,000
iPhone 6s Plus_16G 16   1,800,000 1,450,000 1,080,000 600,000 170,000
iPhone 6S Plus_32G 32   1,970,000 1,700,000 1,400,000 630,000 190,000
iPhone 6S Plus_64G 64   2,140,000 1,850,000 1,550,000 660,000 210,000
iPhone 7_256G 256   2,630,000 2,270,000 1,760,000 760,000 300,000
iPhone 7_32G 32   2,060,000 1,780,000 1,400,000 640,000 240,000
iPhone 7_128G 128   2,220,000 1,920,000 1,470,000 700,000 250,000
iPhone 7 Plus_128G 128   3,540,000 2,840,000 2,200,000 1,070,000 380,000
iPhone 7 Plus_32G 32   3,120,000 2,500,000 1,910,000 1,030,000 340,000
iPhone 7 Plus_256G 256   3,780,000 3,000,000 2,400,000 1,100,000 450,000
iPhone 8_64G 64   2,960,000 2,370,000 2,000,000 1,190,000 530,000
iPhone 8_256G 256   3,450,000 2,720,000 2,250,000 1,270,000 600,000
iPhone 8 Plus_64G 64   4,420,000 3,610,000 3,000,000 1,440,000 660,000
iPhone 8 Plus_256G 256   4,660,000 3,790,000 3,200,000 1,650,000 660,000
iPhone SE_16G 16   770,000 670,000 520,000 320,000 130,000
iPhone SE_32G 32   820,000 720,000 610,000 350,000 150,000
iPhone SE_64G 64   820,000 740,000 630,000 340,000 150,000
iPhone X_64G 64   5,390,000 4,500,000 3,640,000 1,810,000 640,000
iPhone X_256G 256   5,710,000 4,790,000 3,880,000 1,940,000 580,000
iPhone XR_64G 64   5,230,000 4,430,000 3,800,000 1,670,000 620,000
iPhone XR_128G 128   5,710,000 4,850,000 4,200,000 1,870,000 670,000
iPhone XR_256G 256   5,800,000 4,900,000 4,250,000 1,890,000 730,000
iPhone XS_64G 64   6,030,000 5,030,000 4,100,000 1,970,000 730,000
iPhone XS_256G 256   6,520,000 5,460,000 4,450,000 2,140,000 860,000
iPhone XS_512G 512   6,830,000 5,710,000 4,550,000 2,150,000 920,000
iPhone XS MAX_64G 64   7,550,000 6,350,000 5,130,000 2,600,000 960,000
iPhone XS MAX_256G 256   8,440,000 7,060,000 5,710,000 2,950,000 1,070,000
iPhone XS MAX_512G 512   9,160,000 7,680,000 6,200,000 3,070,000 1,150,000
iPhone 11_64G 64 4,000,000 12,280,000 10,980,000 9,770,000 7,280,000 5,110,000
iPhone 11_128G 128 4,000,000 12,740,000 11,370,000 10,090,000 7,550,000 5,100,000
iPhone 11_256G 256 4,000,000 13,100,000 11,640,000 10,320,000 7,610,000 5,140,000
iPhone 11 Pro_64G 64 4,000,000 14,920,000 13,280,000 11,600,000 8,060,000 5,160,000
iPhone 11 Pro_256G 256 4,000,000 15,450,000 13,930,000 12,000,000 8,240,000 5,280,000
iPhone 11 Pro_512G 512 4,000,000 15,830,000 14,230,000 12,210,000 8,340,000 5,350,000
iPhone 11 Pro Max_64G 64 4,000,000 16,740,000 14,370,000 12,460,000 8,310,000 5,300,000
iPhone 11 Pro Max_256G 256 4,000,000 17,290,000 15,190,000 13,050,000 8,820,000 5,470,000
iPhone 11 Pro Max_512G 512 4,000,000 17,650,000 15,900,000 13,600,000 9,100,000 5,540,000
iPhone 12 Mini_64G 64 4,000,000 11,640,000 10,280,000 9,070,000 6,910,000 4,980,000
iPhone 12 Mini_128G 128 4,000,000 12,010,000 10,730,000 9,420,000 7,190,000 5,070,000
iPhone 12 Mini_256G 256 4,000,000 12,460,000 11,100,000 9,790,000 7,370,000 5,240,000
iPhone 12_64G 64 4,000,000 15,790,000 13,800,000 12,190,000 8,500,000 5,630,000
iPhone 12_128G 128 4,000,000 16,330,000 14,440,000 12,750,000 8,680,000 5,710,000
iPhone 12_256G 256 4,000,000 16,600,000 14,710,000 13,140,000 8,910,000 5,790,000
iPhone 12 Pro_128G 128 4,000,000 19,750,000 17,520,000 15,500,000 10,120,000 6,230,000
iPhone 12 Pro_256G 256 4,000,000 20,920,000 18,400,000 16,290,000 10,620,000 6,280,000
iPhone 12 Pro_512G 512 4,000,000 22,000,000 18,940,000 17,400,000 10,930,000 6,520,000
iPhone 12 Pro Max_128G 128 4,000,000 22,000,000 18,940,000 17,230,000 10,930,000 6,440,000
iPhone 12 Pro Max_256G 256 4,000,000 22,450,000 19,840,000 17,950,000 11,200,000 6,600,000
iPhone 12 Pro Max_512G 512 4,000,000 22,720,000 20,200,000 18,400,000 11,470,000 6,760,000
Galaxy Tab S6 LTE_128G 128G   5,570,000 5,300,000 4,550,000 1,200,000 180,000
Galaxy Tab S6 LTE_256G 256G   6,000,000 5,750,000 4,930,000 1,200,000 180,000
Galaxy Tab S6 WIFI_128G 128G   4,770,000 4,500,000 3,840,000 970,000 180,000
Galaxy Tab S6 WIFI_256G 256G   4,950,000 4,680,000 4,050,000 970,000 180,000
Galaxy Tab S6 Lite LTE Tất Cả   3,610,000 3,250,000 2,560,000 970,000 180,000
Galaxy Tab S6 Lite WIFI Tất Cả   3,610,000 3,250,000 2,320,000 970,000 180,000
Galaxy Tab S7 Plus 12.4 LTE Tất Cả   9,450,000 8,920,000 7,380,000 1,550,000 180,000
Galaxy Tab S7 Plus 12.4 WIFI Tất Cả   8,750,000 8,220,000 6,850,000 1,550,000 180,000
Galaxy Tab S7 LTE_128G 128G   6,980,000 6,450,000 5,420,000 1,440,000 180,000
Galaxy Tab S7 LTE_256G 256G   7,070,000 6,720,000 5,500,000 1,440,000 180,000
Galaxy Tab S7 WIFI_128G 128G   6,270,000 5,920,000 4,860,000 1,320,000 180,000
Galaxy Tab S7 WIFI_256G 256G   6,540,000 6,180,000 5,080,000 1,320,000 180,000
Galaxy Tab A7 (2020, 10.4, LTE) Tất Cả   2,890,000 2,530,000 1,430,000 480,000 70,000
Galaxy Tab A7 (2020, 10.4, WIFI) Tất Cả   2,440,000 2,170,000 1,140,000 480,000 70,000
Galaxy Tab A with S Pen (2019,8.0, LTE) Tất Cả   1,620,000 1,440,000 920,000 250,000 70,000
Galaxy Tab A with S Pen (2019, 8.0, WIFI) Tất Cả   1,440,000 1,180,000 760,000 250,000 70,000
Galaxy Tab A (2019, 10.1, LTE) Tất Cả   1,900,000 1,720,000 1,050,000 480,000 70,000
Galaxy Tab A (2019, 10.1, Wi-Fi) Tất Cả   1,620,000 1,260,000 680,000 360,000 70,000
Galaxy Tab A (2019, 8.0, LTE) Tất Cả   1,180,000 900,000 520,000 250,000 70,000
Galaxy Tab A (2019, 8.0, WIFI) Tất Cả   1,000,000 720,000 350,000 120,000 70,000
Galaxy Tab A 8.0 WIFI (2017) Tất Cả   900,000 720,000 550,000 250,000 70,000
Galaxy Tab A LTE (2017) Tất Cả   1,080,000 900,000 690,000 360,000 70,000
Galaxy Tab A (2016) with S Pen LTE Tất Cả   1,360,000 1,180,000 760,000 360,000 70,000
Galaxy Tab A (2016) with S Pen WIFI Tất Cả   1,260,000 1,080,000 600,000 360,000 70,000
Galaxy Tab A 7.0 LTE (2016) Tất Cả   640,000 460,000 220,000 80,000 70,000
Galaxy Tab A 7.0 WIFI (2016) Tất Cả   640,000 460,000 250,000 80,000 70,000
Galaxy Tab E 9.6 3G (2015) Tất Cả   360,000 280,000 130,000 80,000 70,000
Galaxy Tab E9.6 WIFI (2015) Tất Cả   360,000 280,000 130,000 80,000 70,000
Galaxy Tab S4 LTE (2018)_64G 64G   3,610,000 3,430,000 2,410,000 720,000 180,000
Galaxy Tab S4 LTE (2018)_256G 256G   3,890,000 3,710,000 2,810,000 720,000 180,000
Galaxy Tab S4 WIFI (2018)_64G 64G   2,800,000 2,620,000 1,750,000 720,000 180,000
Galaxy Tab S4WIFI (2018)_256G 256G   3,070,000 2,890,000 2,050,000 720,000 180,000
Galaxy Tab A 10.5 LTE (2018) Tất Cả   1,540,000 1,360,000 900,000 480,000 70,000
Galaxy Tab A10.5 WIFI (2018) Tất Cả   1,360,000 1,180,000 670,000 360,000 70,000
Galaxy Tab S5e 10.5 LTE(2019) Tất Cả   3,610,000 3,250,000 2,320,000 970,000 180,000
Galaxy Tab A7 Lite LTE(2021) Tất Cả   1,900,000 1,720,000 1,050,000 480,000 70,000
iPad 7 Wi-Fi (A2197) 32GB 32GB   3,610,000 3,340,000 1,970,000 610,000 180,000
iPad 7 Wi-Fi + Cellular (A2200 / A2198) 32GB   3,890,000 3,710,000 2,460,000 610,000 180,000
iPad 7 Wi-Fi (A2197) 128GB 128GB   3,430,000 3,250,000 1,990,000 610,000 180,000
iPad 7 Wi-Fi + Cellular(A2200 / A2198) 128GB   4,150,000 3,970,000 2,670,000 610,000 180,000
iPad 6 Wi-Fi + Cellular (A1954) 128GB 128GB   3,070,000 2,890,000 1,930,000 840,000 180,000
iPad 6 Wi-Fi + Cellular (A1954) 32GB 32GB   2,890,000 2,710,000 1,720,000 610,000 180,000
iPad Pro 3(11-inch) Wi-Fi (A1980) 64GB 64GB   6,630,000 6,270,000 4,390,000 1,320,000 180,000
iPad Pro 3(11-inch) Wi-Fi (A1980) 512GB 512GB   7,420,000 7,070,000 5,360,000 1,680,000 180,000
iPad Pro 3(11-inch) Wi-Fi (A1980) 1TB   8,920,000 8,480,000 6,730,000 2,030,000 180,000
iPad Pro 2(10.5-inch) Wi-Fi (A1701) 64GB 64GB   3,430,000 3,160,000 1,840,000 1,070,000 180,000
iPad Air 3 Wi-Fi (A2152) 64GB 64GB   3,970,000 3,790,000 2,490,000 610,000 180,000
iPad Air 3 Wi-Fi (A2152) 256GB 256GB   4,770,000 4,600,000 3,340,000 610,000 180,000
iPad mini 5 Wi-Fi (A2133) 64GB 64GB   3,610,000 3,340,000 2,090,000 610,000 180,000
iPad mini 5 Wi-Fi (A2133) 256GB 256GB   4,600,000 4,330,000 2,980,000 610,000 180,000
iPad mini 5 Wi-Fi + Cellular(A2124 / A2126 / A2125) 64GB   4,770,000 4,500,000 3,190,000 610,000 180,000
iPad mini 5 Wi-Fi + Cellular (A2124 / A2126 / A2125) 256GB 256GB   5,750,000 5,390,000 4,020,000 610,000 180,000
iPad Pro 4 (11-inch) Wi-Fi (A2228)128GB 128GB   9,720,000 9,280,000 6,370,000 2,160,000 180,000
iPad Pro 4(11-inch) Wi-Fi + Cellular (A2068/A2230) 128GB   11,310,000 10,780,000 7,330,000 2,160,000 180,000
iPad Pro 4 (11-inch) Wi-Fi (A2228) 256GB   10,520,000 9,980,000 6,780,000 2,160,000 180,000
iPad Pro 4(11-inch) Wi-Fi + Cellular (A2068/A2230) 256GB   11,750,000 11,050,000 7,630,000 2,270,000 180,000
iPad Pro 4 (12.9-inch) Wi-Fi(A2229) 128GB 128G   11,400,000 10,950,000 8,000,000 3,000,000 180,000
iPad Pro 4(12.9-inch) Wi-Fi + Cellular (A2069/A2232) 128GB   12,900,000 12,370,000 8,970,000 3,000,000 180,000
iPad Pro 4 (12.9-inch) Wi-Fi(A2229) 256GB 256G   13,870,000 13,250,000 10,070,000 3,000,000 180,000
iPad Pro 4(12.9-inch) Wi-Fi + Cellular (A2069/A2232) 256GB   15,020,000 14,320,000 10,920,000 3,130,000 180,000
iPad 6 Wi-Fi (A1893) 32GB 32GB   2,260,000 2,080,000 1,150,000 610,000 180,000
iPad 6 Wi-Fi(A1893) 128GB 128G   2,440,000 2,350,000 1,410,000 840,000 180,000
iPad 5 Wi-Fi (A1822) 32GB 32GB   2,080,000 1,810,000 1,060,000 480,000 100,000
iPad 5 Wi-Fi(A1822) 128GB 128G   2,260,000 1,990,000 1,290,000 720,000 100,000
iPad 5 Wi-Fi + Cellular (A1823)32GB 32GB   2,530,000 2,260,000 1,530,000 840,000 100,000

Thể lệ chương trình

Thời gian áp dụng 1/12 - 31/12/2021

Đối tượng tham gia: Khách hàng hiện là chủ sở hữu điện thoại và máy tính bảng cũ nằm trong danh sách thu mua thoả mãn các yêu cầu về tình trạng điện thoại như bên dưới:

- Máy có thể mở, tắt nguồn, không lỗi khởi động..

- Máy đã được tắt/ ngắt hoạt động và log out khỏi tất cả các tính năng bảo mật máy và khoá máy từ xa như: Báo mất điện thoại, khóa Android, khóa màn hình, khóa mã pin, khóa vân tay, khóa mã đăng nhập, khóa nhận diện khuôn mặt…

- Không bị hỏng hoặc bể, vỡ LCD, LCD không bị hỏng điểm ảnh / sọc màn hình / hiển thị mờ / chảy mực / bầm màu / lưu ảnh màn hình…

Liên hệ trực tiếp tại cửa hàng Tablet Plaza hoặc Hotline : 0948.666.000